МИСИЯ

Като родопчанка, горда и щастлива майка и баба, аз съм възпитана и самата аз съм се стремила да живея и подкрепям семейството си в духа на християнските ценности. 

Имам желание и вяра, че в близост до моя роден край, в полите на Родопа планина ще бъде издигнат един параклис на свети Николай Чудотворец.

Той е патрон на рибарите, но той е силно почитан и като семеен закрилник, пазител на дома, имота и стоката. Всяка моя молитва е чута и подкрепена от Светеца.

С радост пристъпвам към изпълнението на идеята да сътворим параклис в чест и прослава на свети Николай Чудотворец. Всяка продадена картина ще помогне за тази изпълнена с вяра кауза. Нека минаващите от там хора, орачите, сеячите, случайните странстващи, които поспрат и се помолят на светеца да получат мир и лекота по пътя си.